16 účastníkov Ďumbiera navštívilo vďaka Anke Záborskej Štrasburg

Strassbourg

Dňa 16. – 19. septembra 2014 sa aktívni členovia KDMS zúčastnili návštevy Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Tento výlet bol výhernou odmenou pre tých, ktorí si ho vytancovali na jednej z najobľúbenejších akcií KDMS, ktorá sa tradične koná začiatkom leta v krásnych končinách Slovenska, na Ďumbieri.
Anka Záborská sa rozhodla víťazov tanečnej súťaže pozvať na exkurziu
do Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Prvým bodom programu bola exkurzia malebného historického francúzskeho mesta Štrasburg, v ktorom sme si poprezerali nádhernú gotickú architektúru Katedrály Notre Dame. Potom sme si spoločne vychutnali obed a vydali sa na plavbu loďou okolo historického centra mesta a k európskym inštitúciám.

Ďalším dňom programu bolo stretnutie s poslankyňou Európskeho parlamentu – s našou Ankou Záborskou, ktorá nás všetkých pekne privítala a mali sme chvíľku
na krátku diskusiu. Po diskusii sme sa presunuli do návštevníckeho balkónu plenárnej miestnosti a vo večerných hodinách plní nových informácií a skúseností odišli na Slovensko.

Celý priebeh výletu sa konal pod záštitou Vladimíra Záborského, manžela Anky Záborkej.

Aj touto cestou sa vám chceme za všetko veľmi pekne poďakovať. J

S úctou,

KDMS

You may also like...