Ako darovať 2% z daní pre KDMS?

Ak ste zamestnanec

 • Do 15.2.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítajte 2% zo zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z daní.
 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie) doručte do 30. apríla 2016 na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie sám 

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – minimálne 3 eurá.
 • Vyplňte v daňovom priznaní údaje o prijímateľovi (FO typ: A – VIII. oddiel, FO typ: B – XII. oddiel).
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2016) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 Ak ste právnická osoba

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 1% / 2% z dane z príjmov právnickej osoby. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 • Vyplňte v daňovom priznaní údaje o prijímateľovi (IV. časť priznania).
 • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Údaje prijímateľa (KDMS) 2% z daní

Názov: Kresťanskodemokratická mládež Slovenska

Právna forma: združenie

Sídlo: Bajkalská 25, 821 01 Bratislava

IČO: 17315450