Ako veľmi sa otrasie náš najvyšší orgán ústavnosti?

Verejnosti zaiste neušla informácia, že tento a budúci rok budú prebiehať kreačné procesy v súvislosti s voľbou a vymenovaním nových deviatich sudcov na Ústavný súd Slovenskej republiky. Preto si dovoľme k tejto príležitosti položiť nasledujúce otázky a načrtnúť na ne odpovede.

,,Prečo by mala verejnosť zbystriť pozornosť?“ Pretože finálne vymenovanie bude reprezentovať 2/3 z celkového počtu sudcov, ktoré sa premietne v samotné zloženie súdu a vyústi vo výroky rozhodnutí, ktoré sa dotknú nie len najvyšších ústavných činiteľov, orgánov ale aj bežného občana, ktorý o ochranu svojich základných práv požiada.

,,V čom tkvie najväčší doterajší problém v systéme kreácie sudcov?“ Súčasný systém pozostáva z dvoch hlavných štádií. Na uvoľnené miesto sudcu ústavného súdu volí Národná rada SR dvojnásobný počet kandidátov z ktorého prezident menuje jedného kandidáta. Najväčšia výhrada z prezidentovej strany tkvela v neadekvátnom výsledku volieb kandidátov, ktorí nereprezentovali odbornú, personálnu a etickú rovinu hodnú na najvyšší post sudcu v systéme Slovenskej republiky.

,,Čo môže bežný občan legitímne očakávať?“ Kvalitný výber kandidátov, ktorí svoj pracovný a osobný život viedli, vedú a budú viesť v čestný boj za spravodlivosť a ochranu slabšej strany.

,,Čo môžem robiť ja a čo budeme robiť my?“  Sledovať aktuálne dianie a dôsledne pripomínať poslancom parlamentu a prezidentovi, že za súčasného stavu disponujú obrovskou zodpovednosťou pri voľbe a výbere ústavných sudcov. Tomu nám napovie aj projekt VIA IURIS (https://zadobruvolbu.sk/), ktorý má upriamiť pozornosť tomuto dôležitému dianiu. My v Kresťanskodemokratickej mládeži Slovenska nezaspíme na vavrínoch, chceme aby boli vymenovaní tí, ktorí svojim osobným postojom a životom boli zárukou dobra a spravodlivosti.

 

Autor: Peter Slobodník, študent práva a člen KDMS

Fotografia: ustavnysud.sk

You may also like...