Fórum mladých

Fórum mladých je od roku 2008 otvorenou platformou KDMS, je teda otvorené nielen našim členom, ale aj sympatizantom KDMS. Našou snahou je podporovať a rozvíjať mladých lídrov, ako aj propagovať a šíriť hodnoty kresťanskej demokracie medzi mladými ľuďmi.IMG_0766

Prostredníctvom každoročných jarných a jesenných stretnutí ponúkame priestor pre riešenia aktuálnych spoločensko-politických problémov a tém. Naším cieľom je napomáhať rozvoju a šíreniu kresťanskodemokratickej politiky, a to osobitným vplyvom na jej členov. Fórum mladých napomáha osobnostnému a profesionálnemu rastu účastníkov, ktorí sa chcú aktívne vzdelávať a diskutovať o najzávažnejších témach v spoločnosti. Fórum mladých formuje budúcich lídrov konzervatívneho a proeurópskeho politického prúdu.

Každé Fórum je venované inej téme, na základe ktorej sú na podujatie prizvaní odborníci na danú oblasť. Fórum je teda vždy inovatívne a aktuálne.

V rámci Fóra mladých organizujeme tieto aktivity:

– prednášky a diskusie s politikmi a odborníkmi;

– workshopy na zvolené témy;

– interaktívne simulácie;

– prípadové štúdie.

IMG_9692
Kde si sa mohol FÓRA MLADÝCH aktívne zúčastniť?
Žilina, 11. a 12. apríla 2015
Donovaly, 17. až 19. október 2014
Bánovce nad Bebravou, február 2014
Ružomberok, október 2013
Bratislava, 15.-17. február 2013
Donovaly, 13. a 14. október 2012
Nové Zámky, 14. a 15. máj 2011
Nitra, 13. a 14. október 2010
Žilina, 1. a 2. máj 2010
Trnava, 21. a 22. november 2009
Poprad, 1. a 2. máj 2009
Zvolen, 29. a 30. november 2008
Žilina, 3. a 4. máj 2008
Akým témam sme sa venovali?
 
Ekonomika

Spoločensky najdiskutovanejšou témou roku 2008 a 2009 bola určite téma  globálnej ekonomickej krízy. Kvôli tomu, že jej krátkodobé a dlhodobé dopady ovplyvnia aj životy mladých ľudí, ktorí v súčasnosti nemajú dostatok informácií o príčinách, vzniku, pretrvávaní a možných riešeniach krízy, rozhodli sme sa Fórum zamerať práve na túto aktuálnu spoločenskú výzvu. Sme to práve my, koho sa najviac dotknú dôsledky krízy. Naším cieľom bolo otvoriť diskusiu a vyzvať mladých ľudí, aby hľadali korene a východiská tejto krízy a zároveň ich povzbudiť, aby sa aktívne podieľali na procese obnovy spoločnosti a hospodárstva.

Poprad, 1. a 2. máj 2009
 
Právo

Na jesennom Fóre sme sa venovali problematike parlamentnej demokracie a priniesli sme túto významnú tému do pozornosti mladého poslucháča prostredníctvom jemu blízkych nástrojov a prostriedkov, vďaka ktorým bol schopný pochopiť význam parlamentu a volených zastupiteľov. Skúsenosti, ktoré účastníkom odovzdali prizvaní hostia, mali prítomní „mladí politici“ možnosť využiť počas simulovaného plenárneho zasadnutia, ktorého cieľom bolo pozmeňovať a dopĺňať navrhnutú legislatívu a v konečnom dôsledku zákon v pléne prijať či odmietnuť.

Zvolen, 29. a 30. november 2008
 
Zahraničie

Prostredníctvom jarného Fóra na tému „Kresťansko-demokratické hodnoty v rozhodovacích procesoch inštitúcií EÚ“ sme sa snažili umožniť účastníkom bližšie sa oboznámiť so súčasným smerovaním kresťanskej demokracie na pôde EÚ. Oboznámili sme sa so štruktúrou európskych inštitúcií a ich kompetenciami. Dozvedeli sme sa aj o možnostiach a formách aktívnej spolupráce s mládežníckymi organizáciami.

Žilina, 3. a 4. máj 2008