Anketa – Čo si myslia mladí , ktorí nám možno v blízkej budúcnosti budú vládnuť

Mladých ľudí z predsedníctva mládežníckych organizácií sme pozvali za okrúhly stôl. Všetkým sme položili rovnaké otázky, aby sme zistili ich osobný názor na aktuálne či kontroverzné témy. Odpovede preto vyjadrujú ich súkromné presvedčenie a nemusia sa zhodovať s oficiálnym stanoviskom politických strán.
1. Malo by Slovensko uznať nezávislosť Kosova? Prečo?
2. Má človek právo sám rozhodovať o tom, či chce žiť alebo umrieť? Aký je váš postoj k eutanázii?
3. V akom prípade by sa malo zakázať predčasné ukončenie tehotenstva – interrupcia?
4. Čo si myslite o pripravovanom zákaze fajčenia v pohostinských zariadeniach?
5. Za akých podmienok by mali mať homosexuálne páry mať právo na tzv. registrované partnerstvo? Povolili by ste adopciu homosexuálnym párom?
6. Mohlo by prípadné opätovné zavedenie trestu smrti pomôcť v boji proti kriminalite?
7. Súhlasíte s členstvom Turecka v Európskej únii?

Branislav Rajčáni, podpredseda Kresťanskodemokratickej mládeže

1. Vychádzajúc z faktu, že bolo porušené medzinárodné právo, som presvedčený, že Slovensko by nezávislosť Kosova uznať nemalo.
2. Vážim si život od jeho počiatku, až po jeho prirodzenú smrť. Život nám bol daný ako dar, a preto sa oň treba aj náležite starať.
3. Štát by mal chrániť život už od jeho počatia. Je dôležité ponúknuť rodičke všetky alternatívne riešenia na ochranu života.
4. Pozitívne skúsenosti zo zahraničia naznačujú, že pohostinské zariadenia nemusia byť nutne spojené so zapálenou cigaretou. Vyhradené priestory však fajčiarom dovoľujú, aby si dopriali svoju dávku nikotínu.
5. Podporujem model prirodzenej rodiny muža a ženy, ktorá je potenciálom na zachovanie a rozvoj spoločnosti. Je legitímne, aby štát využil svoje právo a vytvoril vhodné podmienky pre rodinu ako základný stavebný prvok spoločnosti. Homosexuálne páry nepovažujem za rovnocenný stavebný prvok.
6. Otázku opätovného zavedenia trestu smrti považujem za bezpredmetnú.
7. Nemyslím si, že otázka členstva Turecka v únii je na programe dňa. Podporujem privilegované partnerstvo bez politickej integrácie Turecka do EÚ.

Andrej Kolesík, predseda Mladých sociálnych demokratov

1. V tejto situácii určite nie. Podľa deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky by Kosovo nemalo jednostranne vyhlásiť nezávislosť. Práve táto situácia nastala, čo nie je v súlade s medzinárodným právom, a preto si nemyslím, že Slovensko by malo uznať Kosovo ako samostatný štát.
2. Téma eutanázie si zaslúži širokú celospoločenskú diskusiu, ktorá sa zatiaľ na Slovensku neuskutočnila.
3. Privítal som rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že interrupcie do 12. týždňa tehotenstva sú v súlade s Ústavou SR. Oceňujem, že Ústavný súd tak uznal slobodnú voľbu ženy rozhodnúť sa či, kedy a koľkokrát sa stane matkou.
4. Osobne som nefajčiar a nemám nič proti tomu, aby v zariadeniach, kde sa podáva jedlo, platil zákaz fajčiť.
5. Nemám problém s akceptáciou registrovaných partnerstiev, ale mám veľký problém súhlasiť s tým, aby takéto páry mohli spoločne vychovávať deti.
6. Nemyslím si, že trest smrti pomôže znížiť kriminalitu.
7. Najlepšie podmienky na prekonanie pretrvávajúcich nedostatkov Turecka vytvára proces predvstupových rokovaní za rovnakých podmienok, ako to bolo pri krajinách, ktoré sa stali členmi únie 1. mája 2005. Zároveň je potrebné, aby o tejto otázke prebehla čo najširšia diskusia.

Peter Kavecký, podpredseda Novej generácie

1. Nemyslím si, že akékoľvek jednostranné vyhlásenia sú z hľadiska medzinárodného práva vhodné.
2. Otázky hodnôt týkajúce sa života a smrti sú veľmi citlivou témou. Možno by bolo vhodné otvoriť k tejto téme širokú verejnú diskusiu.
3. Nie som za výrazné sprísnenie, no ani liberalizáciu súčasného legislatívneho stavu, skôr podporujem status quo. V prvom rade treba podporovať kroky, ktoré povedú k zvyšovaniu informovanosti ženy.
4. Určite sa žiada sprísniť legislatívu týkajúcu sa fajčenia na verejných priestranstvách – ide hlavne o ochranu nefajčiarov. Na druhej strane, mal by existovať aj priestor na prevádzkovanie pohostinských zariadení s možnosťou fajčenia. Každý by mal mať možnosť vybrať si – fajčiar i nefajčiar.
5. V registrovanom partnerstve nevidím problém a myslím si, že jeho zavedenie je iba otázkou času.
6. Viem si predstaviť zvýšenie maximálnych sadzieb pri mimoriadnych trestoch za naozaj závažné a brutálne trestné činy. Trest smrti však kategoricky odmietam.
7. Boli dané jasné kritériá a rokovania sa začali. Po splnení všetkých kritérií si viem predstaviť, že by som podporil členstvo Turecka v únii. Hovoriť o konkrétnom termíne je v tejto chvíli predčasné.

Jakub Gajdošík, predseda Mládeže Slovenskej národnej strany
1. Slovenská republika by nikdy nemala uznať nezávislosť Kosova. Tento precedens spôsobí separatistické nálady na celom svete, ktoré môžu vyústiť do rôznych vojnových konfliktov. Kosovo bolo, je a pre mňa vždy bude srbské.
2. Keďže jeden z pilierov Slovenskej národnej strany, a rovnako i Mládeže SNS, je pilier kresťanský, uprednostňujem ochranu života pred smrťou.
3. Rovnako aj v tomto prípade uprednostňujem ochranu života pred smrťou.
4. Najprv treba vyhodnotiť skúsenosti štátov, ktoré zákaz fajčenia zaviedli. V prípade, že to pozitívne ovplyvní zdravotný stav obyvateľstva, budem podporovať zmenu v tejto oblasti.
5. Diskutovať o registrovanom partnerstve homosexuálov som ochotný až vtedy, keď nejaký homosexuálny pár splodí dieťa.
6. Trest smrti má podľa mňa veľké opodstatnenie v oblasti represie i prevencie. Som za zavedenie trestu smrti pre nájomných vrahov, objednávateľov vrážd, dílerov drog a pedofilov.
7. Turecko do Európskej únie nepatrí ani geograficky, ani politicky. Turecko sa v Európe nachádza iba štyrmi percentami svojho územia, preto takým diskusiám nerozumiem. Je to rovnaký nezmysel, ako keby sme zaradili Slovensko do spoločenstva medzi štáty rovníkovej Afriky.

viac: http://hnonline.sk/c1-23066080-anketa-co-si-myslia-mladi-ktori-nam-mozno-v-blizkej-buducnosti-budu-vladnut

You may also like...