Budúcnosť kresťanských a konzervatívnych hodnôt v Európe

(BRATISLAVA, 24. 3. 2015, KDMS)

Koncom marca sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia na tému „Budúcnosť kresťanských a konzervatívnych hodnôt v Európe“, ktorej sa zúčastnili mladí ľudia z konzervatívnych mládežníckych organizácií zo Slovenska, Maďarska, Česka a Nemecka. Hlavnou myšlienkou konferencie bolo vzájomné spoznanie a prehĺbenie vzťahov medzi mládežníckymi organizáciami z týchto krajín. Tejto konferencie sme sa mali zastúpenie aj my, KDMS-áci.

V rámci verejnej časti konferencie sa nám prihovoril Paul Ziemiak, predseda nemeckej mládežníckej organizácie Junge Union, ktorý mladých povzbudil k aktívnej účasti na verejnom dianí a v rámci odpovedí na naše otázky nám priblížil fungovanie ich mládežníckej organizácie. Potom nasledovala diskusia pre užší okruh ľudí, na ktorej rezonovali aktuálne politické témy, nevynímajúc situáciu na Ukrajine. V rámci tém diskusie Budúcnosť mládeže v Európe – európska, zahraničná a bezpečnostná politika a Renesancia stabilizačnej hospodárskej politiky – sociálne trhové hospodárstvo priniesli reprezentanti jednotlivých mládežníckych organizácií, medzi ktorými nechýbal ani predseda KDMS Marek Degro, krátke príspevky do spoločnej diskusie. V podvečer konferencie sa účastníkom prihovoril podpredseda NR SR Ján Figeľ.

Neformálna časť nám priniesla možnosť vymeniť si vzájomné skúsenosti s mládežníckou politikou a načerpať veľa inšpirácie od našich zahraničných partnerov. Ďakujeme nadácií Konrad Adenauer za pozvanie na túto konferenciu, ktorá bola pre nás povzbudením do našej ďalšej práce.

You may also like...