Dobrovoľníctvo je našou voľbou

Myslíš si o sebe, že si dobrovoľníkom?
Ak áno znamená to, že využívaš svoj čas, energiu, zručnostivedomosti v prospech spoločnosti bez nároku na honorár. Možno si to ani neuvedomuješ, ale touto svojou činnosťou si schopný prispievať k vitalite slovenskej ekonomiky, k tvorbe nových pracovných príležitostí, ale hlavne k rozvoju komunitnej činnosti, z ktorej môžeš získať benefity ty a tvoji najbližší.
Dobrovoľníctvo má formu skupinovej aktivity zvyčajne vykonávanej v konkrétnej organizácii akou je napríklad aj KDMS.

Myslíš si, že dobrovoľníctvo dokáže byť prospešné aj pre teba?
Máš pravdu, dokáže! Mladí ľudia si to často neuvedomujú a bránia pritom sami sebe v rozvoji.

Tak čo ti teda dobrovoľníctvo môže ponúknuť?

  • osobnostný rozvoj;
  • rozvíja tvoje zručnosti a návyky, ale aj kompetencie a stávaš sa za svoje činy viac zodpovedným;
  • je odrazovým mostíkom k tvojmu budúcemu profesijnému, ale aj spoločenskému životu.

Ako sa môžeš stať aj ty dobrovoľníkom?
Prvým podnetom je tvoje vlastné rozhodnutie a motivácia niečo vo svojom živote a okolí zmeniť(zlepšiť), pretože k dobrovoľníctvu ťa nikto nútiť nemôže a svoju budúcnosť máš v rukách len TY! A ďalej už iba stačí iba nájsť miesto a oblasť, v ktorej sa chceš angažovať.

K nám sa môžeš pridať už teraz! Mladí ľudia v KDMS sa často podieľajú na vytváraní mnohých projektov a kampaní. Na rôznych seminároch sa formou neformálneho vzdelávania snažíme využiť potenciál a iniciatívu mladých ľudí pre vlastný osobnostný rozvoj a profesionálne uplatnenie. Zaujímavou formou dávame mladému človeku príležitosť pre osvojovanie si vedomostí a získavanie nových zručností, využiteľných v praxi.

 

Tvoje KDMS

You may also like...