Fórum mladých – 25 rokov KDMS

(ŽILINA, 11. 4. 2015, KDMS)

Témou Fóra mladých, ktoré sa uskutočnilo 11.4.2015 v Žiline, bolo 25 rokov Kresťanskodemokratickej mládeže na Slovensku. Hovorili sme nielen o výzvach mládežníckej politiky dnes i v minulosti, ale aj o histórii a budúcnosti kresťanskodemokratickej mládeže na Slovensku a v Európe.

Pozvanie na slávnostnú večeru prijali vzácni hostia – Jan Surotchak z International Republican Institute, Jan Figeľ, podpredseda Národnej rady SR a predseda KDH, europoslanci Anka Záborská a Miroslav Mikolášik i miestny diecézny biskup Tomáš Gális v sprievode generálneho vikára Žilinskej arcidiecézy – Mons. Ladislav Stromček, ktorý celebroval slávnostnú svätú omšu v Katedrále Najsvätejšej Trojice.

Pozvanie prijali aj zástupcovia mládežníckych organizácií v Európe, aby nám povedali o výzvach a skúsenostiach z oblasti mládežníckej politiky v ich krajinách. Pozvanie prijali Federico Potočnik – zást. gen. sekretára YEPP a predseda MSi (Slovinsko), Jen Málek – predseda MKD (Česká Republika), Lukasz Borkowski – zahraničný tajomník, SMD (Poľsko), Rustam Savranskyi – UDAR (Ukrajina), Oliver Himmel, generálny sekretar JungeOVP Vienna (Rakúsko), hostia z Fidelitas (Maďarsko) a ďalší významní hostia. V rámci poobedňajšieho programu hostia diskutovali na tému „Medzinárodný rozmer mládežníckej spolupráce v zjednotenej Európe“.

Prizvali sme si aj významných hostí zo Slovenska, ľudí, ktorí pred 25 rokmi zakladali KDMS. V rámci diskusie nám priblížili podmienky a atmosféru vzniku založenia KDMS po novembrových udalostiach. Hostia spomínali na vpisovanie Slovenska na mapu postkomunistickej Európy a začleňovaní sa KDMS do európskych mládežníckych štruktúr. Vystúpili hostia – Miriam Lexmann – regionálna tajomníčka pre Bratislavu (1990-1991), Ján Dečo, prvý predseda KDMS a František Stano, bývaly predseda KDMS. Témou bola „Úloha KDMS na ceste Slovenska do Európy“.

O výzvach mládežníckej politiky na regionálnej, národnej i európskej úrovni sme diskutovali s našimi členmi na workshope aj pri neformálnych stretnutiach v rámci Fóra mladých. Účastníci tak mali možnosť zažiť neopakovateľnú oslavnú atmosféru 25. výročia kresťanskodemokratickej mládežníckej politiky na Slovensku. A podľa slov zúčastnených, išlo o reprezentatívne a obohacujúce stretnutia na pôde 25-ročnej, vyzretej, no stále mladej KDMS.

You may also like...