Fórum mladých

Fórum mladých o budúcnosti pravicových konzervatívnych strán – máme nádej, ale nemáme ružové okuliare.

 

Marcová „víkendovka“ s názvom Fórum mladých sa tentokrát uskutočnila v meste prezývanom „slovenský rím“ – v Trnave. Mladí členovia a sympatizanti KDMS sa počas tejto udalosti zamerali na úlohu politických strán v demokracii.

Organizátori zvolili techniku, prostredníctvom ktorej účastníci nedostávali hotové poznatky, ale pristupovali k tematike cez prizmu ich vlastného názoru, a to po vypočutí dvoch rôznych strán, ktoré im ponúkli vlastné presvedčenia a poznatky. Na jednej strane stál profesor z prostredia anglického konzervativizmu, odborník na sovietológiu, známy politológ a nakladateľ, Alexander Tomský, ktorý sa zaoberal otázkou – prečo raste vo svete extrémny nacionalizmus. Vo svojej prednáške hovoril ako euroskeptik o problémoch Európskej únie ako celku. Hneď po ňom nasledovala opozičná názorová strana, ktorú zastupoval europoslanec Ivan Štefanec, ktorý reagoval na profesora Tomského a obhajoval projekt Európskej únie a taktiež sa venoval otázke, aké by mali byť politické strany, ak chcú byť vo svete extrémnych nacionalistov úspešné.

Po vydarených prednáškach nasledoval samotný workshop Anglický parlament, ktorý sme pripravili v spolupráci s Debatnou asociáciou Slovenska a Martion Kuštekom. Táto aktivita mala za cieľ zlepšovať argumentačné schopnosti a precvičovať kritické myslenie účastníkov. Išlo o naozaj vydarený workshop, v ktorom sa stretli koaličné a opozičné názory na tému výskumného zavádzania zmien DNA u ľudí na vojenské účely. Porota si tak mala možnosť vybrať medzi opozičným a koaličným stanoviskom na základe poskytnutých argumentov. Táto aktivita mala byť tiež krátkym vstupom do nového Debatného klubu pri KDMS, ktorý má v dohľadnej budúcnosti vzniknúť.

Po krátkej prestávke sme našich účastníkov znova nechali uvažovať. Mali sa v nasledujúcom workshope, ktorý pripravil Adam Brocka, zamyslieť nad tým, čo chcú ako klub vo svojom regióne dosiahnuť a akými spôsobmi môžu na týchto zmenách pracovať a zlepšovať tak svoje okolie. Mladí lídri budú stanovené aktivity vykonávať s podporou skúsenejších KDMS-ákov v najbližšom čase.

Pri vyhodnocovaní online spätnej väzby sme zistili, že účastníkom sa na Fóre mladých páčili najmä prednášky a Anglický parlament a oceňovali najmä nadobudnutie zaujímavých kontaktov s podobným názorovým naladením a osobný rozvoj.

Dúfame, že v podobnom formáte budeme pokračovať aj naďalej a tešíme sa na ďalšie stretnutia na pôde Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska.

You may also like...