Prezident SR Andrej Kiska ocenil iniciatívu KDMS

(BRATISLAVA, 20. 4. 2015, KDMS)

Prezident SR Andrej Kiska zaslal svoju odpoveď predsedovi KDMS a delegátom XVI. Snemu KDMS na výzvu adresovanej Vláde SR a prezidentovi SR, ktorou apelujú k väčšej aktivite na podporu prenasledovaných kresťanov, aj v súvislosti s masakrom, ktorý sa stal v Keni.

Prezident SR Andrej Kiska v liste ďakuje za prejavenú dôveru a oceňuje našu iniciatívu. Zároveň tiež hovorí o tom, že sa zaujíma o to, ako aktívne zabrániť strate slobody i životov občanov kvôli náboženskému presvedčeniu. Rovnako vyjadruje podporu iniciatíve, ktorú KDMS vyvíja v snahe o ochranu základných ľudských práv a slobôd.

Znenie výzvy najdetu tu.

You may also like...