KDMS Humenné pomohlo pred Vianocami zbierkou pre sociálne slabšie deti

Ani členovia klubu KDMS Košarovce v mesiaci november a december nezaháľali. Z príležitosti sviatkov sv. Mikuláša a Vianoc. Sviatkov pokoja a lásky. V čase od 17.-23.11.2014 zorganizovali zbierku potravín, šatstva a obuvi pre sociálne odkázané deti, mládež, ženy a mužov. Do zbierky sa zapojili 4 filiálky Košarovce, Lukáčovce, Jankovce a Girovce. Všetkým darcom patrí úprimné Ďakujem. Radosť tak urobili odchovancom z detských domovov v Charitnom dome pre mládež vo Vranove nad Topľou kde žije 20 mladých sociálne odkázaných chalanov. Ďalšia pomoc bola doručená do dómu sv. Faustíny vo Svidníku kde  žijú momentálne 13 dievčat zo sociálnych zariadení, prepustené po výkone trestu, či bezdomovkyne. Bohatej nádielke sa tiež potešili aj klienti z Archy v Prešove.

Mária Čišovská,
okresná predsedníčka KDMS Humenné

You may also like...