KDMS: Prečo si vládna koalícia zasadla na cirkevné osemročné gymnáziá?

Bratislava 17.1.2018: Mladí kresťanskí demokrati vnímajú krok bratislavského Okresného úradu, týkajúceho sa zníženia počtu tried osemročných gymnázií na cirkevných školách, ako nepochopenie potrieb mladých ľudí v oblasti kvality poskytovaného vzdelania.

Množstvo členov KDMS v Bratislave študuje práve na cirkevných gymnáziách v Bratislave. Z vlastnej skúsenosti uvádzajú, že štúdium na cirkevnom osemročnom gymnáziu si vyberajú aj rodičia detí, ktorí nie sú veriaci, práve z dôvodu kvality vzdelávania.

„Fakt, že sa Okresný úrad bez verejnej a odbornej diskusie rozhodol škrtať počet tried, považujeme za absolútnu neznalosť problematiky a politické rozhodnutie, ktoré bude na úkor kvalitného vzdelávania pre mladých, talentovaných ľudí“, hovorí podpredseda KDMS.

Preto sa mladí kresťanskí demokrati rozhodli spustiť petíciu s názvom „Petícia proti likvidácii súkromných a cirkevným osemročným gymnázií“. Cieľom je otvoriť širokú odbornú a verejnú diskusiu. Petícia bude následne doručená prednostovi Okresného úradu v Bratislave a ministerke školstva. KDMS plánuje taktiež v najbližších dňoch zorganizovať verejnú diskusiu s názvom „Ako ďalej s osemročnými gymnáziami“. Na diskusiu budú pozvaní všetci dotknutí a široká odborná i laická verejnosť.

 

You may also like...