KDMS predložilo návrhy mladých do volebného programu KDH

(Bratislava, 15.12.2015) KDMS prichádza s návrhom programových téz, ktoré majú zlepšiť život mladých ľudí na Slovensku. Návrh predložili mladí kresťanskí demokrati Predsedníctvu KDH na jeho zasadnutí 14. decembra.

„KDMS bolo aktívne pri každých voľbách. Nebude tomu inak ani v týchto marcových. Našou snahou je nielen personálne ale aj vecne prispieť k úspechu kresťanskej demokracie. Dobro a budúcnosť Slovenska je naším spoločným záujmom. Preto iniciatívne prichádzame s vlastnými návrhmi do volebného programu KDH, ktoré sú vyjadrením toho, čo mladí ľudia na Slovensku chcú a potrebujú. Chceme prispieť k Slovensku, ktoré bude bezpečným domovom pre spokojné rodiny,“ uviedol v tejto súvislosti predseda KDMS Radovan Gondžúr.

Programové tézy KDMS sa venujú najmä 3 hlavným okruhom, a to dostupnému bývaniu pre mladých (výhodne úročeným pôžičkám a podpore výstavby nájomných bytov), výzvam vzdelávania a praxe na Slovensku (platom v školstve, otvorenosti univerzít, či skutočnej praxi študentov) a v neposlednom rade aj oblasti práce s mládežou (napr. zmene vo financovaní centier voľného času).

Návrh téz vypracovali mladí kresťanskí demokrati po spoločných konzultáciách so Spoločenstvom Ladislava Hanusa (SLH), Kolégiom Antona Neuwirtha (KAN), Združením kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM), Hnutím kresťanských spoločenstiev detí ­– eRko a Radou mládeže Slovenska (RMS). Konzultácie s vyššie uvedenými partnerskými organizáciami prebiehali za účasti podpredsedníčky KDH Miroslavy Szitovej v období od júla 2015 do októbra 2015. Obsahový zámer programových téz schválilo Predsedníctvo KDMS 24.11.2015. Po redakčnej úprave bol finálny návrh programových téz schválený Predsedníctvom KDMS 8.12.2015.

O definitívnej podobe volebného programu rozhodne Rada KDH. „Osvojením si týchto návrhov sa tak môže KDH priblížiť mladým ľuďom na Slovensku,“ dodal predseda KDMS.

You may also like...

1 Response

  1. 18. januára 2016

    […] programu. Na jeho príprave sa podieľalo aj KDMS, ktoré predložilo koncom jesene minulého roka návrhy mladých. Rada KDH tieto návrhy […]