KDMS v centre diania! Stážistka Veronika v Európskom parlamente

Začiatkom marca tohto roku som si zbalila nejaké tie košele a saká a odletela do Bruselu, centra diania európskej politiky. Jeden z našich slovenských europoslancov – pán Ivan Štefanec, ma totiž prijal na mesačnú stáž.

O politiku sa zaujímam už zopár rokov. Začínala som ako členka Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska (KDMS). Pomáhala som na predvolebných kampaniach, mala som možnosť politiku vidieť aj z vnútra, spoznať fungovanie politických strán, stretnúť mnohých šikovných ľudí, ktorí mali a stále majú čo ponúknuť minimálne našej krajine. Práve to bolo perfektnou príležitosťou a motiváciou k tomu, aby som sa na politike podieľala aj ja sama.

Keď som sa o možnosti stážovať u pána Štefanca dozvedela, hneď som vedela že by to bolo super, takže som ani dlho neváhala.

Aké boli moje očakávania?

Skvelé! Uvidím Európsky Parlament, jadro dôležitých politických rozhodnutí, uvidím ako to tam funguje, pomôžem s nejakou prácou a niečo nové sa aj naučím.

Realita?

Skúsenosti z EP úplne predišli všetky moje očakávania. Videla som a mala som možnosť byť na chvíľu súčasťou fungovania Europarlamentu, zúčastnila som sa diskusií na rôzne témy, stretla zaujímavých ľudí. Vyskúšala som si na vlastnej koži, aké je to pracovať v tak veľkom komplexe s dynamickou náplňou a s veľmi milými ľuďmi. Náplňou mojej práce bola napríklad príprava rôznych podkladov, rešeršov, či vybavovanie telefonátov a e-mailov. Okrem toho som ako stážista mala dosť času aj na prezretie si parlamentu ako takého, na diskusie, meetingy či výstavy, ktorých je tu na dennom poriadku aj niekoľko naraz. Celá táto stáž je pre mňa osobne obrovským prínosom a motiváciou do budúcna. Naučila som sa, že politika nemusí byť len taká, ako ju poznáme zo Slovenska. Videla som, že sa dá viesť aj konštruktívny dialóg na slušnej úrovni a v prospech ľudí, hoci dialóg vedú ľudia rôznych politických zameraní alebo dokonca rôznych národností a spoločenského pozadia. Môžete sa venovať akejkoľvek téme, ktorá vás zaujíma, vzdelávať sa v ktoromkoľvek smere záujmu. Spoznávať rôzne kultúry a porovnávať jednotlivé krajiny a brať si príklad z tých vyspelejších.

Samozrejme, že nie každý, kto robí v Európskom parlamente je veľkým prínosom, moja veľká vďaka však patrí pánovi Štefancovi, ktorý je spomedzi slovenských europoslancov najaktívnejší a som veľmi rada, že som mala možnosť byť súčasťou práve jeho pracovného tímu. Jeho prístup ma motivoval naďalej pokračovať v snahe urobiť našu slovenskú politiku lepšou.

Na túto stáž som sa dostala aj vďaka KDMS, ktorá je pre všetkých, ktorí vyznávajú európske hodnoty skvelou príležitosťou okúsiť (nielen) mládežnícku politiku.

Úprimne povzbudzujem všetkých, ktorým nie je jedno, čo sa okolo nich deje, aby neváhali so zapojením sa či už do KDMS alebo na rôzne stáže.

 

Ak chceme slušné Slovensko, tak si ho vytvorme!

 

Veronika Nazarejová,

Predsedníčka klubu KDMS v Prešove

You may also like...