KDMS vyzýva prezidenta a vládu k väčšej aktivite na podporu prenasledovaných kresťanov

(ŽILINA, 11. 4. 2015, KDMS)

Kresťanskodemokratická mládež Slovenska so znepokojením sleduje stúpajúce násilie, prenasledovanie a vraždenie kresťanov v mnohých krajinách sveta, najmä v Sýrii, Iraku, Egypte, Líbyi a Keni.

Odsudzujeme akékoľvek prejavy útlaku a potláčania náboženskej slobody vo svete. Právo na slobodu náboženského vyznania a viery je nevyhnutnou podmienkou existencie mieru a pokoja vo svete. Bez slobody vyznania viery niet ozajstnej slobody.

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o masakri na Garrissa University College v Keni, zo štvrtka 2. apríla 2015, pri ktorom bolo surovo popravených 148 mladých ľudí, študentov a zamestnancov univerzity, a to z dôvodu svojho kresťanského náboženského presvedčenia. Títo mladí ľudia, naši rovesníci, boli nádejou nielen pre Keňu ale aj pre celý africký svet.

Medzinárodné spoločenstvo sa už nesmie iba prizerať na túto tragédiu ľudstva. Svet potrebuje viac solidarity, než len priaznivé ekonomické výsledky. Preto vítame iniciatívu KDH na pôde EĽS k vytvoreniu osobitného predstaviteľa EÚ pre náboženskú slobodu vo svete.

Slovenský ľud má vlastnú krutú skúsenosť s prenasledovaním svojich ľudí pre vieru zo strany štátnej moci. Táto skúsenosť našich ľudí nezlomila, práve naopak. Je našou zodpovednosťou prispieť v maximálne možnej miere k nastoleniu náboženskej slobody vo svete.

S nádejou sa preto obraciame na našich najvyšších štátnych predstaviteľov, prezidenta SR a Vládu SR, a vyzývame ich k ešte väčšej aktivite na pôde medzinárodného spoločenstva a v orgánoch EÚ pri ochrane prenasledovaných kresťanov vo svete a zastavení ich zabíjania.

Zároveň vyzývame prezidenta SR a Vládu SR k podpore iniciatívy vytvorenia osobitného predstaviteľa EÚ pre náboženskú slobodu vo svete.

Pozývame každého, komu záleží na šírení pokoja a solidarity, k podpore prenasledovaných kresťanov vo svete. Nech zosilnie hlas ľudí, ktorým nie je ľahostajná táto tragédia človeka!

 

V Žiline, dňa 11.4.2015

Delegáti XVI. Snemu KDMS

You may also like...

1 Response

  1. 21. apríla 2015

    […] Znenie výzvy najdetu tu. […]