KDMS slávi 25 rokov svojej existencie

1537492_869508763104491_8836095240544083729_o

Je tomu 25 rokov od zakladajúceho Snemu KDMS v Žiline (5. máj 1990), na ktorom zástupcovia mladých ľudí z celého Slovenska rozhodli o založení prvej a dnes aj najstaršej politickej mládežníckej organizácie na Slovensku po Novembri ´89.

Pri tejto príležitosti predseda KDMS Radovan Gondžúr uviedol: „Sláviť takéto krásne výročie je pre nás dôvodom k vďačnosti,  hrdosti, ale aj k uvedomovaniu si zodpovednosti. Vďačnosti našim predchodcom za to, že to nevzdali a neprestali veriť, že to má zmysel. Hrdosti byť členmi najstaršej, no zároveň vitálnej mládežníckej organizácie s potenciálom rásť a napredovať. A zodpovednosti nepodľahnúť malomyseľnosti a neuspokojiť sa s priemerom. Máme na viac! Je to výzva aj pre súčasného mladého človeka. Dnes vidíme, ako napriek mnohým príležitostiam k sebarealizácii, rastie apatia a niekedy, žiaľ, aj frustrácia mladých zo stavu spoločnosti. Alarmujúca nezamestnanosť mladých, kríza rodiny a jej dopady na duševný rozvoj, či narastajúci populizmus deformujúci zdravé kritické myslenie, kradnú mladým nádej na perspektívu v živote. Potrebujeme medzi mladými znovu oživiť vieru v to, že má zmysel angažovať sa pre svoju obec, mesto, či krajinu. Tak ako naši predchodcovia z Novembra’89, aj my dnes musíme uveriť tomu, že mladí majú a môžu meniť svet.”

KDMS je oficiálnou mládežníckou organizáciou spolupracujúcou s KDH. Svoje zastúpenie má vo všetkých krajoch na Slovensku. V súčasnosti je jedinou slovenskou mládežníckou organizáciou, ktorá je členom najväčšej európskej mládežníckej organizácie YEPP (Youth of the European People´s Party).

You may also like...