Kresťanskodemokratická mládež Slovenska upozorňuje na riziká Istanbulského dohovoru, navrhujú zrušiť jeho signáciu

Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS) vyjadruje podporu občianskym aktivitám, ktoré upozorňujú na možné spoločenské škody, ktoré môže spôsobiť ratifikácia Istanbulského dohovoru. Zdá sa, že cez dohovor, ktorého ambíciou je pomôcť eliminovať domáce násilie voči ženám obsahuje aj niektoré správne ustanovenia, sa budú presadzovať niektoré aspekty rodovej ideológie.

Rodová teória vychádza z reduktívneho chápania ľudskej osoby a hlása, že každý si buduje svoju sexuálnu identitu, ktorá sa môže meniť podľa jeho sklonov a túžob. Podľa významných teoretikov tejto teórie sa „rod“ ľudskej osoby permanentne mení a vyvíja.

Rodové teórie popierajú rozdielnosti a reciprocitu v prirodzenosti muža a ženy a prezentujú ideál spoločnosti bez pohlavných rozdielov, čím sa zároveň eliminuje antropologický základ pre rodinu.

Následkom toho je, že v niektorých západných krajinách si napr. dve ženy objednajú splodenie bábätka u ženy žijúcej v ťažkých sociálnych pomeroch v rozvojovej krajine. Následne dieťa kúpené za peniaze a odňaté svojej matke spolu vychovávajú nehľadiac na najlepší záujem dieťaťa. Pomalá akceptácia niektorých aspektov rodovej ideológie v niektorých najmä západných krajinách zároveň vedie k potláčaniu práv a slobôd ľudí, ktorí sa jej odmietajú prispôsobiť, čím sa otvárajú dvere intolerancii a diskriminácii týchto ľudí. Rodová ideológia filozoficky čerpajúca aj z marxizmu sa podobne ako komunizmus objavuje ako hrozba, voči ktorej by sme sa mali postaviť. Nebolo to tak dávno, čo si naša spoločnosť prešla obdobím komunizmu, ktoré zanechalo na tele našej spoločnosti obrovské morálne, kultúrne a ekonomické škody.

Vyzývame preto pani ministerku spravodlivosti, aby nepokračovala v ratifikácii Istanbulského dohovoru a aby podnikla kroky, ktoré budú viesť k zrušeniu signácie tohto dohovoru zo strany Slovenskej republiky.

Zároveň žiadame, aby Slovensko – tak ako doteraz – riešilo ochranu žien pred násilím národnou legislatívou. Slovensko nemusí byť odkázané len na kopírovanie západných vzorov bez hlbšieho zamýšľania nad ich dopadmi na spoločnosť.

Mladí kresťanskí demokrati sú zároveň pripravení ponúknuť legislatívne riešenia, ktoré povedú k eliminácii príčin domáceho násilia, či už voči ženám, mužom alebo deťom.

You may also like...