Kríza – a čo ďalej?

.:INFO
– cieľová skupina sú mladí lídri od 15 do 35 rokov,
– prihlásiť sa môžeš prostredníctvom vyplnenia a zaslania prihlášky na infokdms@gmail.com,
– organizátor zabezpečí zdarma pre riadne registrovaných účastníkov potrebné materiály, stravu a občerstvenie,
– ubytovanie zdarma (klikni na www.ujonatana.sk),
– cestovné po predložení cestovných lístkov zdarma,
– účastnícky poplatok 7/9 € člen/nečlen KDMS,
– Lukáš zodpovie Tvoje otázky na 0907 561 122 alebo infokdms@gmail.com.

.:PROGRAM

Piatok

09.30 – 11.00 Príchod a registrácia účastníkov
11.00 – 12.45 Trh versus štát – kto zlyhal?
Zlyhania, ktoré nás priviedli ku kríze…
Ján Hudacký
12.45 – 14.00 Obed
14.00 – 15.30 Slovensko v čase krízy
Quo Vadis Slovensko?
Július Brocka
15.30 – 16.00 Coffee break
16.00 – 18.00 Na ceste z krízy
Inovácie & Kreativita
Andrej Kramár
19.00 – 20.00 Večera

Sobota

09.00 – 10.30 Výzva mladých ku kríze I.
10.30 – 10.45 Coffee break
10.45 – 11.15 Výzva mladých ku kríze II.
11.15 – 11.30 Záver konferencie
11.30 – 12.30 Obed

 

Prihlaska_jFM-Kriza_a_co_dalej-Poprad

You may also like...