Medzinárodné stretnutie mladých v Hradci Králové

(HRADEC KRÁLOVÉ, 23. – 26. 4. 2015, KDMS, MKD)

V dňoch 23. – 26. 4. 2015 sa mladí z KDMS zúčastnili medzinárodného stretnutia v Hradci Králové organizovaného našou partnerskou organizáciou MKD. Zastúpenie na ňom mali 4 krajiny, a to Česká republika, Slovenská republika, Moldavsko a Ukrajina. Pracovným jazykom preto bola angličtina. Počas programu sme diskutovali na aktuálne témy ako sú nezamestnanosť, príčiny nezamestnanosti, extrémizmus mladých ľudí v strednej Európe, konflikt na Ukrajine.

Programom nás sprevádzal najmä Petr Jurčík z MKD. V deň príchodu sme mali večeru, na ktorej sme sa navzájom predstavili a zoznámili. Po večeri nás čakala neoficiálna časť programu, počas ktorej sme sa spoznávali a diskutovali na rôzne politické témy. V prvý deň sme absolvovali stretnutie s viceprimátorkou mesta Hradec Králové, ktorá, mimochodom, pochádza zo Slovenska. Hostia zo zahraničia boli zhovorčiví a otvorení dialógu. Pokračovali sme prezentáciou zameranou na nezamestnanosť mladých, ktorá bola prezentovaná zástupcami všetkých krajín. Po každej prezentácii nasledoval čas na otázky a diskusiu. Nasledujúci deň bol zameraný na tému: „Východní partnerství jako možnost rozvoje východní Evropy“. Potom sme pokračovali ďalším bodom programu, ktorým bola téma zameraná na riziká extrémizmu pre mladých ľudí a situáciu na Ukrajine a v Moldavsku. Po týchto diskusiách sme si trocha oddýchli a vybrali sa do neďalekej dedinky na večeru. Posledný deň konferencie sme zakončili  naplánovanou prehliadkou Prahy.

Ďakujeme partnerom za možnosť diskusie o aktuálnych politických témach s mladými z Moldavska a Ukrajiny a za spoločne strávený čas v krásnom historickom meste Hradec Králové, ktoré každému odporúčame navštíviť.

You may also like...