Mladí stratégovia na Spišskej Kapitule

Spišská Kapitula, 19.6.2011. V polovici júna sa zišlo v Európskom dome v historických priestoroch Spišskej Kapituly nové predsedníctvo KDMS, aby spolu s ďalšími aktívnymi zástupcami regiónov pracovali na možnostiach využitia politických a marketigových stratégií pre mladých, ktorých spájajú kresťanskodemokratické hodnoty.

KDMS_SK_workshop

Seminár však bol výnimočný aj z iného titulu. Tím KDMS sa na tomto stretnutí, mesiac po sneme, rozhodlo rozpracovať si svoju novú spoločnú misiu, víziu a ciele, pre svoje nadchádzajúce dvojročné obdobie. Tie budú ešte dodatočne spracované a výstupom bude jednotné smerovanie KDMS ako mládežníckej organizácie na nasledujúce obdobie. Musíme poznamenať, že všetci usilovne pracovali a to od tých najstarších KDMSákov, až po tých najmladších, ktorí sa vrhli do práce s verbou.
SKDMS_SK_eu houseamozrejme, na programe nebola len pracovná časť založené na zážitkovom vzdelávaní, ale aj príležitosť pre vzájomné spoznávanie sa a oddych. V sobotný večer sme mali v sprievode pána Buraša, riaditeľa združenia FEMAN, zabezpečenú malú ochutnávku vín vo vínnej pivničke z 13. storočia. Obohatením bola aj možnosť nadviazať zahraničné kontakty počas stredoeurópskeho stretnutia demokratickej mládeže, ktoré sa konalo na rovnakom mieste. Navštívili sme aj spišský salaš a mali možnosť ochutnať miestne špeciality domácej kuchyne.

KDMS_SK_diskusie

 
Seminár sme ukončili v nedeľu svätou omšou v katedrále svätého Martina.

Za finančnú podporu týmto ďakujeme Nadácii Konrada Adenauera.

Viac fotografií nájdeš aj TU!
.md

 

You may also like...