Politici by mali napomáhať pokoju, nie byť šíriteľmi strachu.

Stanovisko KDMS k utečeneckej a migračnej kríze

(Bratislava, 12. október 2015)

My, mladí, združení v Kresťanskodemokratickej mládeži Slovenska,

 • vnímame potrebu riešenia utečeneckej a migračnej krízy za najdôležitejšiu výzvu súčasnosti pre medzinárodné spoločenstvo. Svojím dopadom a dôsledkami sa postupne stáva krízou humanitárnou. Podľa štatistík UNHCR je vo svete na úteku viac ako 50 mil. ľudí. Slovensko je súčasťou medzinárodného spoločenstva a táto kríza sa týka aj nás. Nezáujem a strkanie hlavy do piesku prispieva k jej nárastu a k ohrozovaniu vlastnej bezpečnosti.
 • považujeme kroky EÚ za oneskorené a chabú aktivitu, až pasívny postoj, medzinárodného spoločenstva za dôvod jej prehlbovania. Princíp povinných kvót je nanútenou solidaritou. Sme za poskytnutie útočiska ľuďom na úteku na dobrovoľnej báze. Slovensko má na to, aby prichýlilo väčší počet utečencov, než kvótami pridelený počet.
 • pripomíname, že migračnú krízu nemožno riešiť bez účinnej politiky návratu tých, ktorí nespĺňajú podmienky pre udelenie azylu a poskytnutie medzinárodnej ochrany a migrujú z čisto ekonomických dôvodov. Ochrana vnútorných a vonkajších hraníc EÚ pred ilegálnymi migrantmi je jednou zo základných úloh členských štátov v záujme zabezpečenia bezpečnosti vlastného obyvateľstva. Je nevyhnutné vyvinúť maximálne úsilie v boji s organizovaným zločinom tak, aby utečenci a migranti neupadali do rúk prevádzačov.
 • sme znepokojení úrovňou verejnej diskusie k tejto téme v slovenskej spoločnosti. Odmietame rétoriku, cieľom ktorej je vzbudzovanie strachu u ľudí a jej výsledkom nárast napätia v spoločnosti. Mrzí nás, že k takýmto metódam jej vedenia sa uchyľujú aj niektorí slovenskí politici, vrátane členov vlády.
 • odmietame zneužívanie tejto témy v predvolebnom boji a vyzývame všetky politické strany a hnutia k vedeniu diskusie s úctou voči obetiam, trpiacim a prenasledovaným.
 • zdôrazňujeme potrebu sústredenia pomoci do krajín konfliktu ako nástroj predchádzania stupňujúceho sa odlivu ich obyvateľov, najmä prenasledovaných kresťanov v Sýrii a Iraku. Vytvorenie bezpečných zón v krajinách konfliktu a zabezpečenie dôstojných podmienok v utečeneckých táboroch v tretích krajinách sú nevyhnutnou potrebou k tomu, aby tamojší obyvatelia neboli nútení migrovať do ďalších krajín.
 • vítame zámer vlády SR nasmerovať slovenskú rozvojovú pomoc aj do krajín konfliktu, najmä Sýrie a Iraku.
 • vyzývame prezidenta SR a vládu SR k vytvoreniu Fóra solidarity, ktoré by za účasti mimovládneho sektora, humanitárnych a charitatívnych organizácií, v dialógu za okrúhlym stolom, sústredilo a koordinovalo pomoc Slovenska utečencom a prenasledovanému obyvateľstvu.

Predsedníctvo KDMS

You may also like...

1 Response

 1. 13. októbra 2015

  […] k tejto téme je stanovisko KDMS. Dobrovoľný príspevok účastníkov poslúži na účely osvety medzi ľuďmi o reálnej […]