Predseda KDMS rokoval s primátorkou Prešova

Predseda KDMS Radovan Gondžúr dnes navštívil primátorku mesta Prešov Andreu Turčanovú. Cieľom stretnutia bolo prediskutovanie možnosti užšej spolupráce mesta s mladými.

Ako sám uviedol, „KDMS má záujem na priblížení komunálnej politiky mladým ľuďom na Slovensku, pretože práve tá je najbližšie občanovi. Našou snahou je vzbudzovať v mladých ľuďoch záujem o svoje mesto či obec, aby tak rástla generácia uvedomelých občanov, ktorým nebude ľahostajný stav ich obce, mesta a štátu.“ Konkrétnou formou priblíženia komunálnej politiky by mala byť práve realizácia projektu „Poznaj svoju primátorku“, podstatou ktorého budú osobné stretnutia primátorky s mladými Prešovčanmi. Má to byť príležitosť osobne poznať prácu primátorky a v spoločnej diskusii s mladými nájsť odpovede a riešenia zamerané na zlepšenie života mladých v meste. „Osobný kontakt s mladými je najidealnejším spôsobom, ako čo najefektívnejšie nachádzať riešenia pre zlepšenie života mladých ľudí. Veríme, že tieto stretnutia budú prospešné pre obe strany,“ povedal Radovan Gondžúr. Primátorka Andrea Turčanová privítala záujem KDMS a podľa vlastných slov je „otvorená stretnutiam s mladými a pripravená s nimi diskutovať. Už dnes sa snažíme napomáhať životu mladých rodín v meste. Či už to je prostredníctvom rozširovania kapacít materských škôl alebo výstavbou nájomných bytov.“ Podľa oboch strán tak nasledujúce týždne budú o konkrétnom nastavení tejto spolupráce tak, aby priniesla želané ovocie.

You may also like...