Prvý summit mladých lídrov z nových krajín Európskej únie

(23. – 24. 10. 2015, ZÁHREB, Chorvátsko)

Koncom októbra sa konal v Záhrebe summit mladých lídrov z takzvaných „nových krajín“ Európskej únie. Zúčastnili sa ho mladí politici z Litvy, Lotyšska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Bulharska a Slovensko reprezentovala naša podpredsedníčka pre medzinárodné vzťahy – Miroslava Stareková.

Summit sa konal pod záštitou chorvátskej prezidentky Kolindy Grabar Kitarovič, ktorá sa mladým aj osobne prihovorila: „Musíme neustále myslieť na vás, mladých, podporovať vás, pretože ste plní nápadov, odhodlania a energie. Viete dosiahnuť oveľa viac, ako vám my vieme ponúknuť.“ Vzhľadom na situáciu v Európe sa jej prejav nevyhol ani téme utečeneckej krízy, v rámci ktorej pripomenula nutnosť dialógu, ktorý vedie k dosiahnutiu konsenzu. Nezabúdajme ani na to, že Európska únia je projekt mieru na starom kontinente.

Mladých lídrov v Záhrebe privítal aj primátor Záhrebu a potom nasledovali jednotlivé prejavy mladých a diskusie za okrúhlymi stolmi na aktuálne témy, ktoré rezonujú v spoločnosti – utečenecká kríza, nezamestnanosť mladých či neefektívny vzdelávací systém. Medzi rečníkmi sa vystriedali jednotliví reprezentanti krajín, ale aj najmladší europoslanec z Bulharska – Andey Novakov, či chorvátska europoslanyňa Dubravka Suića. Miroslava vo svojom prejave apelovala na nutnosť potreby reforiem v oblasti vzdelávania, a to „najmä v krajinách, z ktorých pochádzame a vidíme v nich, aký neflexibilný je vzdelávací systém. Medzera medzi vzdelávacím systémom a  trhom je ešte stále veľmi veľká. Potrebujeme taký vzdelávací systém, ktorý sa bude flexibilne prispôsobovať podmienkam na pracovnom trhu, čo je jedným z kľúčov k zníženiu vysokej nezamestnanosti mladých. Potrebujeme vzdelávanie, ktoré nás pripraví na reálny život. Už nemôžeme viac iba hovoriť o duálnom vzdelávaní, musíme začať implementovať prvé kroky, ktoré by viedli k udržateľnému rozvoju tohto typu vzdelávania. My mladí, potrebujeme viac pozornosti zo strany politikov, alebo lepšie povedané, potrebujeme štátnikov, ktorí myslia na ďalšiu generáciu, nie politikov, ktorí myslia iba na ďalšie voľby.“

Na záver Summitu bola schválená rezolúcia, ktorá poukazovala na potrebu spolupráce medzi novými krajinami EÚ s cieľom zvýšiť ich negociačnú schopnosť v EÚ a poukázať na oblasti ekonomického, politického a sociálneho života, ktoré si vyžadujú pozornosť, aby sme boli v budúcnosti svedkami udržateľného rozvoja našich krajín.

You may also like...