Rado Gondžúr: „Neplánujem byť ticho, prípadne len byť do počtu.“

Roman Rajninec sa pýtal nášho kandidáta do NR SR, prečo by si zaslúžil voličský hlas, kde by chcel ako prípadný poslanec pôsobiť a či sa náhodou nevráti do komunálnej politiky. Pozrite si odpovede nášho predsedu, Radovana Gondžúra.

 

12615628_10153555102849737_7466593230557978508_o

V prípade, ak KDH získa dostatočnú voličskú podporu, môže sa stať, že bude vo vláde. Na ktorom z ministerstiev by si dokázal najlepšie využiť získané skúsenosti a znalosti?

V praxi sa venujem legislatívnej činnosti a ústavnému právu. Z tohto dôvodu mi je najbližšie prostredie a práca v parlamente. Ak sa osvedčím, následne možno hovoriť o ministerstvách.

Ďalší scenár posiela KDH do opozície. Ako si predstavuješ svoju prácu v úlohe opozičného poslanca? Prípadne, v ktorom výbore si dokážeš predstaviť svoju činnosť?

Vecne a pravdivo upozorňovať na prípadné nedostatky vlády a zároveň ponúkať vlastné návrhy, ktoré reflektujú reálne potreby ľudí a chránia ich záujmy. Určite neplánujem byť ticho, prípadne len byť do počtu. Rád by som pôsobil v ústavnoprávnom výbore.

Okrem toho, že si vyštudoval právo, si aj zástupcom mládežníckej organizácie KDMS, ktorá nedávno zverejnila tézy týkajúce sa bývania a rodiny, vzdelávania a praxe, práce s deťmi a mládežou. S ktorými so zverejnených bodov sa najviac stotožňuješ z pohľadu akútnosti hľadať riešenie?

Stotožňujem sa so všetkými bodmi programových téz KDMS, no za tie najakútnejšie považujem podporu nájomného bývania, rodiny a vzdelávania. Sú to oblasti, ktoré súvisia s budúcnosťou nielen mladých, ale aj nášho národa a krajiny. Každá rodina potrebuje strechu nad hlavou a dostatočný príjem. Štát by mal napomáhať tomu, aby sa mladí nebáli z ekonomických alebo sociálnych dôvodov založiť si rodinu, prípadne priviesť na svet ďalšie dieťa. Rovnako, naše školy a univerzity by mali ponúkať také vzdelanie, ktoré pripraví absolventov na reálny trh práce a bude reflektovať dopyt po jednotlivých profesiách na trhu.

Ak sa budem aj naďalej držať spomínaného scenáru a ty sa ako hlavný reprezentant KDMS dostaneš do parlamentu – nájdeš si spôsob ako skĺbiť tieto dve pozície – poslanca NR SR a predsedu KDMS – alebo sa skôr môže stať, že ťa niekto iný nahradí v pozícii KDMS?

Byť predsedom mládežníckej politickej organizácie a zároveň poslancom parlamentu je bežnou skutočnosťou v zahraničí. Máme s tým skúsenosť aj u nás na Slovensku. Vidím tu potenciál pre vzájomné dopĺňanie a synergický efekt oboch funkcií – byť hlasom mladých v parlamente. V prípade zvolenia za poslanca NR SR sa budem snažiť zodpovedne zastávať obe spomínané funkcie do najbližšieho Snemu KDMS.

Vrátim sa k tézam, spôsobu ich riešenia. Predpokladám, že po voľbách, aj mimo dvoch scenárov, sa stanú podstatou činnosti KDMS. Budú preto určite detailnejšie rozpracované. Aký bude spôsob záujmu KDMS o tieto body? Kreuje sa tím ľudí, ktorý bude pracovať na jednotlivých tézach?

KDMS zastupuje záujmy mladých, preto bez ohľadu na výsledky volieb budeme upozorňovať na ich potreby a vyvíjať aktivity, ktorými budeme hľadať primerané riešenia. Zároveň budú predmetom našich projektov neformálneho vzdelávania, na výstupoch ktorých by mali pracovať samotní účastníci. Je treba povedať, že už dnes funguje v rámci KDMS ekonomická komisia a zahraničná komisia.

DSC_1120_edited_edited

Je možné očakávať spoluprácu KDMS na tézach aj s inými mládežníckymi organizáciami, prípadne s inými subjektmi?

Už pri vypracovaní téz sme konzultovali jednotlivé návrhy s našimi partnerskými mládežníckymi organizáciami. Stále sme otvorení spolupráci.

Na čo si najviac ako predseda KDMS hrdý, s čím si ťa môžu mladí ľudia ľahko spojiť a vhodiť tak tvoje zakrúžkované číslo do urny?

Mám vyše 14 ročnú skúsenosť dobrovoľnej práce s mladými nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zároveň som hrdý na to, že môžem viesť najstaršiu mládežnícku politickú organizáciu na Slovensku a skvelých ľudí, ktorí sú jej členmi. KDMS má obrovský potenciál a ak sa nám podarí ho lepšie využiť, môžeme výraznejšou mierou presadzovať záujmy mladých a prispieť tak k rozvoju a zlepšeniu podmienok života mladých na Slovensku.

Pôsobil si aj ako poslanec mesta Prešov, ktorú vlastnosť kandidáta považuješ za najdôležitejšiu pri úspešnom uchádzaní sa o voličskú priazeň?

Otvorenosť k ľuďom a úprimnosť. Rovnako ochota stretávať sa s občanmi a najmä ochota vyjsť za nimi do ulíc.

Chceš ešte pokračovať vo svojej politickej činnosti na regionálnej úrovni alebo bez ohľadu na scenár si pripravený presadiť sa na tej národnej?

V tomto období neuvažujem o pôsobení v komunálnej politike. No aj bez toho, aby som bol mestským poslancom, udržiavam kontakt s regiónom.

Okolo teba ako predsedu KDMS je určite mnoho ľudí. Na spoluprácu s kým sa tešíš ako budúci poslanec NR SR?

S každým, kto je čestný a ide mu o spoločné dobro ľudí. Samozrejme, najdôležitejšia bude spolupráca s kolegami v poslaneckom klube.

Sledoval som tvoj prejav v Poprad Aréne. Čoho sa bude týkať tvoj prejav po voľbách?

Necháme sa prekvapiť.

You may also like...