Radovan Gondžúr ukončil svoje pôsobenie vo funkcii predsedu KDMS

Dnes už bývalý predseda KDMS Radovan Gondžúr ukončil svoje pôsobenie vo funkcii predsedu KDMS k 30.6.2016.

 

Svoje rozhodnutie vzdať sa funkcie predsedu združenia vopred oznámil Predsedníctvu KDMS. Ako sám povedal, urobil tak „výlučne z osobných a pracovných dôvodov a nie je potrebné za tým hľadať žiadnu politiku“.

Zastupujúcim predsedom združenia je tak v súčasnosti v súlade s rozhodnutím Republikovej rady KDMS a stanovami združenia doterajšia podpredsedníčka pre zahraničné vzťahy Miroslava Stareková. O novom vedení KDMS sa rozhodne na najbližšom sneme, ktorý sa uskutoční v jeseni tohto roku.

You may also like...