Snemovanie v štýle KDMS

Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS) má za sebou v poradí už XII. SnemSnem, ktorý sa tentokrát konal v Nových Zámkoch a bol súčasťou pokračovania úspešného KDMS-áckeho projektu Fórum mladých, ktorý bol aktuálne zameraný na 60 rokov integrácie EÚ a prebiehal v dňoch 14.-15.5.2011. Snemu sa zúčastnili aj vzácni hostia ako 1.podpredseda vlády Ján Figeľ, poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská, či poslanec NR SR Pavol Abrhán.

Medzi najdôležitejšie udalosti snemu patrila nepochybne voľba nového celorepublikového predsedníctva vrátane zmeny na predsedníckom poste, úprava stanov našej organizácie, či schválenie návrhu vyhlásenia k voľbe generálneho prokurátora, v ktorom vyzýva poslancov NR SR, aby nepodporili kandidatúru Dobroslava Trnku na post šéfa Generálnej prokuratúry.

Snem prijal taktiež zmenu Stanov KDMS, ktorá transformovala post podpredsedu KDMS pre ekonomiku a podpredsedu KDMS pre zahraničie na podpredsedu KDMS pre projektové riadenie a podpredsedu KDMS pre vonkajšie vzťahy. KDMS tak prispôsobilo svoju štruktúru aktuálnym potrebám a požiadavkám.

Snem(1)Členovia a delegáti Snemu KDMS vyjadrili podporu presadzovať aj naďalej hodnoty kresťanskej demokracie hlavne medzi mladými ľuďmi, napomáhať rozvoju občianskej spoločnosti a formácii mladých kresťanskodemokratických lídrov pripravených prevziať zodpovednosť za našu budúcnosť pri správe veci verejných.

Okrem voľby nového predsedníctva prebehla tiež voľba členov Rozhodcovského súdu a Kontrolnej a revíznej komisie. Personálne obsadenie postov po XII. Sneme KDMS v Nových Zámkoch, 14.5.2011, je teda nasledovné:

 

.: Predsedníctvo KDMS

 • Branislav Rajčáni, predseda KDMS
 • Peter Lačný, podpredseda KDMS pre projektové riadenie
 • Tibor Pénzeš, podpredseda KDMS pre regióny
 • Jozef Šimko, podpredseda KDMS pre vonkajšie vzťahy
 • Radovan Gondžúr, člen predsedníctva KDMS
 • Michal Bakyta, člen predsedníctva KDMS
 • Marek Degro, generálny sekretár KDMS

 

.: Rozhodcovský súd

 • Kristína Eperješiová
 • Michal Kočiš
 • Martin Krajčovič
 • Peter Kružliak
 • Andrej Kopták

 

.: Kontrolná a revízna komisia

 • Lukáš Štefánik
 • Marek Šafár
 • Dávid Slavkovský

 

.jš

You may also like...