Strategicko-plánovacie stretnutie KDMS

Na konci leta docestovali okresní a krajskí lídri zo všetkých kútov Slovenska do Galbavého Mlyna pri Pezinku. Vymenili letné leňošenie za to, aby sa stretli s predsedníctvom KDMS a prediskutovali stratégiu KDMS, ktorú budeme spoločne realizovať v nasledujúcom období.

Program odštartovala prednáška Slávky Brigantovej, ktorá predstavila princípy líderstva. Miestni lídri diskutovali o tom, akí by mali byť lídri a pýtali sa, či stačia vlastnosti na to, aby bol človek dobrým lídrom, alebo je to čosi viac, čo robí dobrého lídra. Prednášajúca nám ohľadom našej politickej aktivity povedala, že je dôležité poznať zmysel toho, čo robíme a prijímať ľudí, ktorí sú v našom okolí, „Leadership je ako moje povolanie a poslanie,“ povedala.

Sobotný program pokračoval v zmysle rozvíjania práce s mládežou a stanovení konkrétnych cieľov KDMS v tejto oblasti. Odznelo mnoho výziev, ktorým musí KDMS čeliť, ale stále veríme, že môžeme pretvárať svet okolo nás. „Je to o tom, aby v Bánovciach aj v Humennom pocítili ľudia, že je dobre, že KDMS je tu, že chce niečo v spoločnosti meniť,“ povedal predseda Radovan Gondžúr. Odzneli aj citované slová pápeža Františeka, ktoré adresoval mladým, „vám, mladým, prislúcha čeliť výzve tejto doby…vašou úlohou je zachrániť nádej.“ Preto sa KDMS-áci počas spoločného víkendu pýtali, quo vadis, KDMS? Pre koho to robíme? „Najväčšie zlo je ľahostajnosť a pravý KDMS-ák nie je ľahostajný,“ povedal predseda organizácie.

Chceme, aby výstupom z tohto stretnutia bol pulzujúci a aktívny život v našich kluboch po celom Slovensku. Je to výzva, ktorá je vlastná každému členovi. Iba ak veríme, že má význam byť aktívni a budeme nachádzať zmysel našej politickej práce v našej každodennosti, objavíme čaro angažovania sa.

You may also like...