Tagged: KDMS

KDMS diskutovalo na pôde RMS o záujme mladých o voľby

KDMS diskutovalo na pôde RMS o záujme mladých o voľby

Voľby sú in a my sme o nich diskutovali aj s mladými, ktorí prijali pozvanie zamýšľať sa nad ich zmyslom a významom. Diskusia s názvom Poď voliť bola jednou z aktivít projektu Hlas mladých, ktorého realizátorom je Rada mládeže Trnavského...