V Trenčíne nadviazalo KDMS intenzívnu spoluprácu s KDH

Dňa 28.11.2014  sa v Trenčíne konalo stretnutie predstaviteľov Kresťanskodemokratického hnutia a a Kresťanskodemokratickej mládeže Trenčianskeho kraja. Podujatie zorganizovali predsedníčka KDMS v Trenčíne  Monika Hoštáková a Jozef Lipták predseda okresného centra KDH v Trenčíne. Hlavným iniciátorom aktivity bol Lukáš Domin predseda KDMS Trenčianskeho kraja.

Cieľom stretnutia bolo rozvíjať spoluprácu medzi partnerskými organizáciami KDH a KDMS, ktorej výstupom je spoločná deklarácia o vzájomnej spolupráci.

Ako prvý vystúpil Marián Kvasnička poslanec  KDH nominovaný do NR SR za Trenčiansky kraj, ktorý odprezentoval mládežníkom básničku Michalengalo, na ktorej vysvetlil aká zložitá vie byť  úloha poslanca a politika.

Peter Bobula ( člen predsedníctva  KDH pre regióny) hovoril o dôležitosti zaangažovania sa mládeže do vecí verejných postupnými krokmi.

Mirka Szitová (podpredsednička KDH) upriamila pozornosť na dva dôležité body. Prvým je zápal a vytrvalosť, a druhým spoločenstvo. Poďakovala za možnosť zúčastniť sa už druhej akcie tento rok v Trenčianskom kraji v príjemnej atmosfére. Popriala mládeži aby naďalej bola aktívna a rástla so svojimi nápadmi.

Ďalej vystúpil Ján Krátky poslanec VUC za KDH, ktorý hovoril o dôležitosti zapájania sa mladých do vecí verejných v rámci VUC. Poukázal na to, že jeho dvere sú vždy otvorené a rád sa bude zdieľať so svojimi skúsenosťami.  Nasledovná debata sa viedla v otvorenom duchu neformálnej komunikácie medzi mládežou a predstaviteľmi KDH.

V druhej polovici stretnutia sa vytvorili pracovné skupiny ktorých cieľom bolo vyjadriť myšlienky vzájomnej spolupráce KDH a KDMS, a vytvoriť tak základ pre sformulovanie deklarácie o vzájomnej spolupráci.

Záverečné zhrnutie názorov a nápadov vychádzajúcich z diskusie je zároveň začiatkom pre aktívnu spoluprácu KDH a KDMS.

Veríme, že toto stretnutie pomohlo otvoriť brány k lepšej komunikácii a vytvorilo živnú pôdu pre budovanie spoločenstva ľudí, ktorí žijú svoju vieru aj v politike.

 

 

Fotogalériu z podujatia si môžete pozrieť TU!

 

Monika Hoštáková,
okresná predsedníčka, KDMS Trenčín

You may also like...