KDMS si zvolilo nové vedenie. Predsedom sa stal Radovan Gondžúr.

(ŽILINA, 11. 4. 2015, KDMS)

Kresťanskodemokratická mládež Slovenska oslávila svoje 25. narodeniny na XVI. Sneme KDMS, ktorý sa uskutočnil 11.4.2015 v doobedňajších hodinách v Žiline.

KDMS je najstaršou politickou mládežníckou organizáciou na Slovensku. Už 25 rokov pomáhame mladým rásť a aktívne sa angažovať za veci verejné. A ideme touto cestou ďalej.

Dôležitým bodom bola voľba predsedu KDMS. Na miesto doterajšieho predsedu Mareka Degra, ktorý vo svojej funkcii pôsobil od roku 2013, nastúpil na dvojročné obdobie nový predseda – Radovan Gondžúr, doterajší sekretár KDMS. Vo svojom príhovore spomenul slová sv. Jána Pavla II. adresované mládeži, že my, mladí, máme mať vieru, že môžeme meniť svet. Práve táto viera vedie k činom a na základe nej má KDMS budúcnosť. Keďže sú mnohí mladí apatickí a frustrovaní zo stavu spoločnosti, potrebujeme medzi mladými ľuďmi znova oživiť vieru v to, že má zmysel zapájať sa do verejného diania od regionálnej úrovne až po tú európsku. „Tak, ako aj naši predchodcovia z Novembra 89´, aj my dnes musíme uveriť tomu, že mladí môžu meniť svet.“ Vyslovil sa aj za zlepšenie spolupráce s regiónmi i zahraničím a upevnenie členskej základne KDMS. Jeho cieľom je mládežnícka politika spoločného dobra.

Na Sneme sa taktiež volili 3 členovia predsedníctva. Volil sa podpredseda KDMS pre projekty, ktorým sa stal Daniel Šenkár z Bratislavy. Funkciu podpredsedníčky pre zahraničné vzťahy bude zastávať Miroslava Stareková. Vo funkcii podpredsedu KDMS pre regióny snem zvolil Lukáša Domina, krajského predsedu Trenčianskeho kraja.

V rámci programu sa prijala výzva prezidentovi a vláde SR na podporu prenasledovaných kresťanov, ktorá bude nasledujúci týždeň doručená. Zasadzuje sa tiež k podpore iniciatívy vytvorenia osobitného vyslanca EÚ pre náboženskú slobodu vo svete.

Program pokračoval Republikovou radou, na ktorej bola hlavným bodom programu voľba generálneho sekretára (stal sa ním Richard Korpáš z Prešova), dvoch členov predsedníctva Lindu Lipovskú a Slávku Krištofovú. Pri tejto príležitosti sme spustili novú oficiálnu web stránku KDMS.

KDMS tak bude nasledujúce dva roky zdolávať výzvy mládežníckej politiky s novým vedením, novým entuziazmom a elánom konať dobro a meniť svet.

You may also like...