YEPP Council v Budapešti

Zatiaľ čo Slováci rozhodovali o budúcnosti Slovenska v podobe zloženia parlamentu, na medzinárodnej scéne sa rokovalo o medzinárodných stanoviskách mládežníckej organizácie najväčšej európskej politickej strany EPP.

Summit mládeže YEPP sa uskutočnil v Budapešti za organizácie hosťujúcich organizácií Fidelitas a IKSZ v metropole Maďarska a záujmy KDMS a Slovenska na stretnutí obhajovali Miroslava Stareková a Slavi Krištofová. Stanoviská, tzv, rezolúcie, sa týkali najrôznejších tém, a to od reformy futbalovej organizácie FIFA či otázky dovážania medu až po vyjadrenie stanoviska k aktuálnej otázke riešenia migračnej otázky na blízkom summite v Turecku. Jedna z prijatých rezolúcií YEPP-u sa zasadila o podporu Bosny a Hercegoviny na ceste do EÚ pod podmienkou nevyhnutných reforiem. Veľmi významnou z rezolúcií bola aj výzva zachovať a brániť hranice Schengenu, na ktorej sa zhodli všetky členské organizácie. V čiastkových problémoch migračnej krízy sa pochopiteľne prejavovali preferované záujmy jednotlivých členských štátov EÚ, ale spolupráca členských organizácií sa niesla v ochotnej atmosfére a organizácie viedli dialóg na kvalitatívne vysokej úrovni. Prijatá rezolúcia vyjadrila potrebu solidárneho riešenia krízy, reflektujúc však problémy vyplývajúce z doterajších riešení.

YEPP ako inštitúcia, ktorá vychováva budúcich politikov európskej úrovne znova potvrdila relevantnosť svojej činnosti a sme hrdí, že práve KDMS mohla ako jediná organizácia zo Slovenska reprezentovať záujmy Slovákov na európskej scéne.

You may also like...